Vysvetlenie pojmu:  "cieva – veľká"  (0.0016 sekúnd)

cieva – veľká

syn. cieva – široká; makropór

široké cievy (väčšie ako 0,1 mm) bývajú často sústredené v jarnom dreve, v ktorom vytvárajú na priečnom reze zreteľné vrstvy, to je charakteristické pre listnaté druhy s kruhovito pórovitou stavbou dreva (jaseň/Fraxinus, duby/Quercus, brest/Ulmus, agát/Robinia) menej často sú veľké cievy rovnomerne rozložené po celom letokruhu (orech/Juglans)

Posledná zmena: Roman Kuna, 24.11.2012 21:28