Vysvetlenie pojmu:  "cieva – malá"  (0.0015 sekúnd)

cieva – malá

syn. cieva –úzka; mikropór

malé cievy (menšie ako 0,1 mm) nie sú makroskopicky ako jednotlivé cievy zreteľné; vyskytujú sa najmä v dreve listnáčov s roztrúsene pórovitou stavbou dreva. Pri niektorých drevinách však vytvárajú rôzne zoskupenia, ktoré je možné voľným okom pozorovať, čo je charakteristické pre letné drevo listnáčov s kruhovito pórovitou stavbou dreva (napr. radiálne zoskupenia letných ciev dubov/Quercus, tangenciálne zoskupenia letných ciev prejavujúce sa ako vlnky pri brestoch/Ulmus)

Posledná zmena: Roman Kuna, 24.11.2012 21:25