Vysvetlenie pojmu:  "klások "  (0.0323 sekúnd)

klások

pôv. lat. spicula

typ strapcovitého súkvetia typický pre trávy; krátky málokvetý klas, je súčasťou klasu alebo metliny

Posledná zmena: Roman Kuna, 16.7.2008 12:40

Obrázky:

klások

klások

zdanlivo trojkvetý klások zo súkvetia klas pri jačmeni (Hordeum murinum)
Autor: Roman Kuna, 2008