Vysvetlenie pojmu:  "obojpohlavné súkvetie"  (0.0016 sekúnd)

obojpohlavné súkvetie

typ súkvetia, v ktorom sa vyskytujú iba obojpohlavné kvety

Posledná zmena: Roman Kuna, 22.12.2010 21:11