Vysvetlenie pojmu:  "obliquus"  (0.0016 sekúnd)

obliquus

pôv. lat.

v preklade nesúmerný, používa sa na označenie stavu, keď je stupeň rozdielnosti dvoch častí (polovíc) nejakého orgánu veľmi mierny (na rozdiel od pojmu dimidiátny)

Posledná zmena: Roman Kuna, 7.9.2010 21:55