Vysvetlenie pojmu:  "mechanomorfóza"  (0.0017 sekúnd)

mechanomorfóza

pôv. gr.

pojem zavedený Sachsom pre pomenovanie mechanických zmien v stavbe orgánov vyvolaných podobnými vonkajšími vplyvmi pri veľkých skupinách organizmov (napr. listom podobné orgány pri riasach a phanerogamoch)

Posledná zmena: Roman Kuna, 14.6.2010 23:03