Vysvetlenie pojmu:  "mechúriková bunka"  (0.0017 sekúnd)

mechúriková bunka

označenie pre terminálnu bunku soľnej žliazky, ktorá sa vo fáze zrelosti vyznačuje prítomnosťou veľkej centrálnej vakuoly a je pokrytá výraznou kutikulou (rovnako aj stopková bunka)

Posledná zmena: Roman Kuna, 26.5.2010 21:22