Vysvetlenie pojmu:  "T-delenie"  (0.0014 sekúnd)

T-delenie

pôv. angl.

pomenovanie pre špecifický spôsob delenia buniek koreňa (apikálnych meristémov), kedy po kombinácii priečneho a pozdĺžneho delenia vzniká vzor usporiadania bunkovej steny v podobe písmena "T" (príp. "Y")

Posledná zmena: Roman Kuna, 5.4.2010 23:29