Vysvetlenie pojmu:  "systýlia"  (0.0016 sekúnd)

systýlia

pôv. gr.

splynutie čneliek do jedného spoločného útvaru (napr. pri ruži/Rosa systyla, ako napovedá aj druhové pomenovanie)

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.12.2009 19:28