Vysvetlenie pojmu:  "pleziomorfný"  (0.0016 sekúnd)

pleziomorfný

pôv. gr. plesios = blízky, podobný
autor Crozier

skoro/takmer rovnakého tvaru

Posledná zmena: Roman Kuna, 16.12.2009 9:19