Vysvetlenie pojmu:  "ob-"  (0.0017 sekúnd)

ob-

pôv. lat.

predpona, prvá časť slov s významom inverzný, obrátený, v opačnom smere (napr. obkónický plod – plod so stopkou na užšom konci, obkordátny – obrátene srdcovitý a pod.)

Posledná zmena: Roman Kuna, 5.8.2009 10:56