Vysvetlenie pojmu:  "hapaxantná rastlina"  (0.0015 sekúnd)

hapaxantná rastlina

syn. monokarpická rastlina

rastlina , ktorá plodí raz za svojho života podľa počtu vegetačných období rozlišujeme rastliny monocyklicky (1), bicyklicky (2) a polycyklicky (viac) hapaxantné

Posledná zmena: Roman Kuna, 17.12.2010 21:01