Vysvetlenie pojmu:  "celoblastický /-á rastlina"  (0.0015 sekúnd)

celoblastický /-á rastlina

spôsob organizácie rastlinného tela, ktoré je tvorené ako súvislý celok mnohojadrovej živej hmoty, ale rozlíšený na rôzne ústroje (napr. riasy Caulerpa, Bryopsis)

Posledná zmena: Roman Kuna, 30.5.2009 17:09