Vysvetlenie pojmu:  "haustórium – chalazálne"  (0.0012 sekúnd)

haustórium – chalazálne

typ endospermálneho haustória, ktoré sa tvorí v rozšírenej chalazálnej časti vajíčka v oblasti degenerujúcej hypostázy (napr. v čeľ. Ericaceae a Vacciniaceae)

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 14:36