Vysvetlenie pojmu:  "C-hodnota"  (0.0017 sekúnd)

C-hodnota

hodnota, ktorá vyjadruje množstvo DNA v konkrétnom súbore chromozómov; spája sa aj s čišelným údajom (napr. 1C znamená množstvo DNA v haploidnom súbore chromozómov v jadre). V diploidnej bunke pred S-fázou bunkového cyklu je počet chromozómov 2n a obsah DNA je 2C, potom po S-fáze je hladina DNA 4C (každý chromozóm má 2 chromatidy).

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 14:32