Vysvetlenie pojmu:  "fagocytóza"  (0.0014 sekúnd)

fagocytóza

pôv. gr.

spôsob endocytózy, pri ktorom bunka (jednobunkový organizmus alebo špeciálne bunky mnohobunkových organizmov) pohlcuje pevné častice (cudzie látky, baktérie alebo iné bunky

Posledná zmena: Roman Kuna, 20.3.2008 9:47