Vysvetlenie pojmu:  "lúč – biseriátny"  (0.0012 sekúnd)

lúč – biseriátny

parenchymatický lúč v sekundárnych vodivých pletivách, ktorého šírka je určená dvomi bunkami

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 11:01