Vysvetlenie pojmu:  "cefálium"  (0.0017 sekúnd)

cefálium

pôv. gr. cephalium – hlava, lebka

adultná fáza resp. reprodukčná časť vo vývine rastliny pri niektorých druhoch kaktusov (napr. Melocactus, Cephalocereus), kde po dosiahnutí pohlavnej zrelosti nastupuje veľmi odlišný rast ako bol rast juvenilný

Posledná zmena: Roman Kuna, 9.6.2010 20:58