Vysvetlenie pojmu:  "Cajalovo teliesko"  (0.0018 sekúnd)

Cajalovo teliesko

vnútrojadrová štruktúra (pomenovaná po známom španielskom fyziológovi S. R. y Cajalovi, jeho práca sa spája aj s objavom Golgiho aparátu); okrem živočíšnych buniek (opísané v nervových) sa nachádzajú aj v jadre rastlinných a kvasinkových buniek, pre ktoré platí, že sú transkripčne vysoko aktívne resp. aj buniek, ktoré sa rýchlo delia; väčšinou sa objavujú v počte 1 – 5 kusov

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 19:37