Vysvetlenie pojmu:  "šešuľka"  (0.0014 sekúnd)

šešuľka

pôv. lat. silicula

všetky znaky ako pri šešuli; zásadný rozdiel je len v rozmere, šešuľka je na rozdiel od šešule približne taká dlhá ako je široká (z čeľ. Brassicaceae napr. Capsella, Lunaria, Thlaspi, Erophila)

Posledná zmena: Roman Kuna, 10.7.2007 17:19