Vysvetlenie pojmu:  "drevo"  (0.0016 sekúnd)

drevo

pôv. gr. xylo, xylum, lat. lignum
syn. xylém, hadróm

drevná časť cievneho zväzku, ktorú tvoria vodivé elementy (cievy, cievice), mechanické pletivo (drevné vlákna) a bunky drevného parenchýmu a parenchymatické lúče; zabezpečuje transport vody a minerálnych roztokov na dlhé vzdialenosti

Posledná zmena: Roman Kuna, 17.1.2009 20:00