Vysvetlenie pojmu:  "somatické bunky"  (0.0015 sekúnd)

somatické bunky

bunky vznikajúce delením oplodnenej vajcovej bunky – zygoty. Majú diploidný počet chromozómov (pri niektorých rastlinách môže mať aj haploidný počet). Sú to ktorékoľvek bunky živého organizmu okrem pohlavných buniek a buniek pohlavnej generácie – gametofytu.

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 19:06