Vysvetlenie pojmu:  "androgenéza"  (0.0248 sekúnd)

androgenéza

pôv. gr.
op. gynogenéza

samčia partenogenéza, vznik a vytvorenie haploidného embrya z jadra samčej gaméty, pričom samičie jadro je eliminované, alebo inaktivované pred oplodnením vajcovej bunky. Haploidný jedinec obsahuje len chromozomálny súbor samčej gaméty.

Posledná zmena: Roman Kuna, 11.3.2008 9:27