Vysvetlenie pojmu:  "zákrovček "  (0.0012 sekúnd)

zákrovček

pôv. lat. involucellum

súbor malých listeňov pod zákrovom (napr. starček /Senetio)

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 18:53