Vysvetlenie pojmu:  "tangenciálny"  (0.0014 sekúnd)

tangenciálny

pôv. lat.

orientovaný v smere kolmo na polomer, tiež periklinálny

Posledná zmena: Roman Kuna, 4.10.2007 10:42