Vysvetlenie pojmu:  "talamus"  (0.0014 sekúnd)

talamus

pôv. gr.

lôžko súkvetia; rozšírená stonka súkvetia, ktoré má sediace kvety (napr. úbor)

Posledná zmena: Roman Kuna, 16.10.2006 23:16