Vysvetlenie pojmu:  "strobilus"  (0.0017 sekúnd)

strobilus

pôv. gr. strobilos (pl. strobili)
syn. šištica

skupina sporofylov alebo vajíčka nesúcich štruktúr (sporangioforov, šupín a pod.) zoskupených na spoločnej osi prevažne v terminálnej polohe. Pri plavúňoch, prasličkách a nahosemenných rastlinách. Podľa pohlavia rozlišujeme samičie šištice – megastrobily (megasporangiátne strobily) a samčie šištice – mikrostrobily (mikrosporangiátne strobily)

Posledná zmena: Roman Kuna, 20.11.2012 20:37