KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

  Department of Botany & Genetics

On-line publikácie / On-line publications

Animal Biotechnology III

František Strejček, Mária Bauerová, Alexandra Bartková, Michal Benc, Urban Besenfelder, Gottfried Brem, Viteslav Havliček, Poul Hyttel, Jozef Laurinčík, Monika Martiniaková, Martin Morovič, Matej Murín, Heiner Niemann, Radoslav Omelka, Lazo Pendovski, Bjoern Petersen, Stoyan Petkov, Detlef Rath, Peter Sandře, Christiansen Stine B., Jozef Trandžík: Animal Biotechnology III. Edition: Prírodovedec No. 680, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences. 2018. 157 p. ISBN 978-80-558-1336-3, DOI: http://doi.org/10.17846/2018-animalbiotechnology

 

Biotechnológie v súčasnom svete znamenajú čoraz významnejšiu oblasť výskumu, čím sa zvyšuje aj záujem o štúdium tejto problematiky. Predkladaná publikácia je zameraná na biotechnológie živočíchov, pričom vychádza z odbornej praxe jednotlivých autorov pôsobiacich na špičkových pracoviskách doma a v zahraničí. Autori sa zameriavajú na kmeňové bunky, ktoré v tejto oblasti v posledných rokoch zaznamenali veľký rozmach. Taktiež objasňujú procesy xenotransplatácie ako aj manipulácie so spermiami a zamýšľajú sa nad možnosťami ďalšieho rozvoja tejto oblasti výskumu v blízkej budúcnosti.

 

Na stiahnutie:

Animal Biotechnology III  (1956 kB)