Vysvetlenie pojmu:  "lúč"  (0.0014 sekúnd)

lúč

1) radiálne predĺžené bunky základných pletív umiestnené medzi vodivými pletivami, ktoré vznikajú z radiálnych (lúčových) resp. izodiametrických iniciál kambia. Podľa pôvodu rozlišujeme – primárny a sekundárny stržňový lúč. Podľa lokalizácie v sekundárnych vodivých pletivách rozlišujeme lúče – drevné a lykové. Podľa typu buniek, ktoré ho tvoria, rozlišujeme lúč – heterocelulárny, heterogénny, homocelulárny, homogénny, uniseriátny a multiseriátny. 2) súbor jazykovitých kvetov na okraji (periférii) súkvetia úbor

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.12.2010 21:03