Vysvetlenie pojmu:  "klíčny list"  (0.0297 sekúnd)

klíčny list

útvar listového charakteru, ktorý sa vyvíja na konci prvého stonkového článku (hypokotylu) v priebehu embryonálneho vývoja. Jednoklíčnolistové rastliny majú jeden klíčny list; dvojklíčnolistové obvykle dva. Nahosemenné rastliny majú dva až niekoľko klíčnych listov, pričom tento počet nemusí byť konštantný. V klíčnych listoch sa môžu ukladať zásobné látky využívané pri klíčení. Pri epigeickom klíčení sa klíčne listy menia na asimilačný orgán.

Posledná zmena: Roman Kuna, 22.7.2008 11:15

Obrázky:

klíčne listy – zásobné

klíčne listy – zásobné

zárodok v orechoch (Juglans) je z veľkej časti tvorený mohutnými zásobnými klíčnymi listami (pre názornosť rozdelené)
Autor: Roman Kuna, 2008

klíčne listy

klíčne listy

anomália v tvorbe klíčnych listov pri druhu vavrínovec lekársky – Laurocerasus officinalis, kde sa vytvorili tri rovnocenné klíčne listy
Autor: Roman Kuna, 2009