Vysvetlenie pojmu:  "haustórium"  (0.0027 sekúnd)

haustórium

pôv. lat.

1) absorpčný (koreňový) orgán parazitickej rastliny, pri parazitických a poloparazitických semenných rastlinách (imelo/Viscum, kukučina/Cuscuta) je haustórium premeneným koreňom (resp. jeho vnútornou sacou časťou), ktorý preniká do pletív hostiteľskej rastliny; 2) haustoriálny charakter majú aj rôzne časti vo vajíčkach krytosemenných rastlín

Posledná zmena: Roman Kuna, 8.5.2009 9:50

Obrázky:

haustórium 1

haustórium 1

časť ovíjavej stonky kukučiny/Cuscuta epithymum s početnými haustóriami prenikajúcimi do pletív hostiteľského druhu (Sarothamnus)
Autor: Roman Kuna, 2010

haustórium 2

haustórium 2

oddelená stonka kukučiny/Cuscuta epithymum s detailnejším pohľadom na jej sacie korene
Autor: Roman Kuna, 2010