Vysvetlenie pojmu:  "cieva"  (0.0014 sekúnd)

cieva

pôv. lat. tracheae
syn. trachea

rad cievnych článkov spojených perforovanými koncovými stenami (tzv. perforačné doštičky) do trubicovitého tvaru (s dĺžkou až niekoľko m). Vyskytuje sa v xyléme krytosemenných rastlín a niektorých cievnatých výtrusných rastlín. Cievy na základe ich rozmerov v priečnom smere rozdeľujeme na cievy – malé a veľké.

Posledná zmena: Roman Kuna, 24.11.2012 21:31