Vysvetlenie pojmu:  "hálka"  (0.0013 sekúnd)

hálka

väčšinou sférická hrčka na rastline, vznikajúca ako reakcia na dráždenie určitým druhom hmyzu; rastlinná znetvorenina, ktorá slúži ako ochranný útvar parazita pred nepriaznivými vplyvmi

Posledná zmena: Roman Kuna, 24.11.2010 19:29

Obrázky:

hálka 1

hálka 1

typický príklad hálok (tzv. dubienky) pre listy dubov (Quercus) vyvolané druhom Andricus kollari

Autor: Roman Kuna, 2007

hálka 2

hálka 2

ďalší príklad veľkých hálok (s priemerom asi 3 cm), ktoré sa vyvíjajú na listoch duba letného (Quercus robur)
Autor: Roman Kuna, 2008

hálka 3a

hálka 3a

iný druh osičky Biorhiza pallida spôsobuje tvorbu nápadných hálok na konárikoch duba

Autor: Roman Kuna, 2009

hálka 3b

hálka 3b

iný pohľad na umiestnenie hálky na vrchole minuloročného konárika
Autor: Roman Kuna, 2009

hálka 4

hálka 4

hálka pripomínajúca rastlinu machu na konári ruže je znetvorenina spôsobená blanokrídlovcom – hrčiarkou šípovou (Diplolepis rosae)
Autor: Martina Tagajová, 2009

hálka 5

hálka 5

typické cecídie na listoch buka (byľomor bukový – Mikiola fagi/Diptera)
Autor: Roman Kuna, 2010