Vysvetlenie pojmu:  "metlina"  (0.0015 sekúnd)

metlina

pôv. lat. panicula
syn. zložený strapec

typ strapcovitého súkvetia, ktoré vzniká viacnásobným rozkonárením hlavnej osi, bočné výhonky neprevyšujú vreteno súkvetia a tiež sú rozkonárené (napr. orgován/Syringa); latinský výraz panicula je často súčasťou odborných mien, napr. Carex paniculata (ostrica), Centaurea paniculata (nevädza)

Posledná zmena: Roman Kuna, 28.8.2009 9:21