Vysvetlenie pojmu:  "zložený plod"  (0.0322 sekúnd)

zložený plod

spoločné pomenovanie pre prípad, keď je plod vytvorený z viacerých semenníkov vyskytujúcich sa v jednom kvete alebo v súkvetí; patria sem plodstvá a súplodia

Posledná zmena: Roman Kuna, 8.12.2013 17:02