Vysvetlenie pojmu:  "kladosklereida"  (0.0016 sekúnd)

kladosklereida

pôv. gr.

označenie pre hviezdicovité telieska obsahujúce uhličitan vápenatý; nachádzajú sa v listoch a kvetných obaloch druhu Euryale ferox

Posledná zmena: Roman Kuna, 30.12.2009 19:31