Z

zákony Zalenského    ( pozoroval rus. botanik V. R. Zalenskij v r. 1902 – 1904 )
zákrov    (pôv. lat. involucrum )
zákrovček    (pôv. lat. involucellum )
zanikajúca iniciála   (pôv. angl. )
zanikajúca vrstva   (pôv. angl. )
zárodočná os   (syn. plumulo-radikulárna os )
zárodočník   (syn. archegónium )
zárodočný miešok   (syn. oonangium, zárodkový miešok )
1 2 3 4 5 >