X

xantofyl /-y   (pôv. gr. , syn. fyloxantín )
xenembryosperm   (pôv. gr. )
xeno-   (pôv. gr. )
xenoendospermý   (pôv. gr. )
xenogamia   (syn. cudzoopelivosť, kenogamia )
xenokarpia   (pôv. gr. )
xerioboly    (pôv. gr. )
xero-   (pôv. gr. )
xerocházia   (pôv. gr. , op. hygrocházia )
xerokarp   
xylárny   (pôv. gr. )
xylém    (pôv. gr. xylon = drevo )
1 2 >