S

S-plastid   (syn. floémový S-plastid )
S4-vrstva   (syn. W-vrstva )
sacellus   (pôv. lat. )
Sachsovo zakrivenie   (syn. Sachsova kurvatúra )
sagitálny   (pôv. lat. )
sagitátny   (pôv. lat. , syn. strelovitý, šípovitý )
ságo   (pôv. malaj. )
sakofyt /-y   (op. plakofyt /-y )
sakulárny typ mitochondrie   (syn. vezikulárny typ )
salep   (pôv. tur. )
salpinx   (pôv. gr. , druh rovnej trúbky v grécku )
samojalovosť   (pôv. češ. )
1 2 3 4 5 >