R

racemózny   (pôv. lat. racemosus , op. cymózny )
racheola   (pôv. gr. , syn. rachilla )
radiálna micelácia   (pôv. angl. )
radiálny   (pôv. lat. , syn. lúčovitý, antiklinálny )
radikula   (pôv. lat. radicula , syn. zárodkový koreň )
radikulárne pokojové centrum   (syn. kľudové centrum radikuly )
rafe    (pôv. lat. raphe )
rafid   (pôv. gr. raphida )
rafidiny   (pôv. gr. )
rafiové vlákno   (pôv. gr. raphia = ihla, štetina )
1 2 3 4 5 >