P

Φ-vrstva   (syn. fí-vrstva )
Φ-zhrubnutie   (syn. fí-zhrubnutie )
P-plastid   (syn. floémový P-plastid )
P-proteín   (syn. floémový proteín, sliz )
P-proteínová zátka   (syn. slizová zátka )
P-proteínové teliesko/neroztrúsené   (op. P-proteínové teliesko/roztrúsené )
P-proteínové teliesko/roztrúsené   (op. P-proteínové teliesko/neroztrúsené )
pa-    (syn. pseudo )
pachy-   (pôv. gr. )
pachyfylný   (pôv. gr. )
pachykarpný   (pôv. gr. )
pachykladný /pachykladus   (pôv. lat. pachycladus )
pachytenné štádium   (syn. pachytén )
pacibuľa   (pôv. lat. pseudobulbus )
1 2 3 4 5 >