M

-méria   (pôv. gr. )
macerácia   (pôv. lat. )
macis   (pôv. lat. )
macrolepis   (pôv. gr. , syn. makrolepis, makrolepný )
macrophyllus   (pôv. lat. )
makro-   (pôv. gr. macro- )
makroblast   (pôv. gr. , syn. auxiblast )
makrofibrila   (pôv. lat. )
makrofyl   (pôv. gr. , op. mikrofyl )
makrokarpný   (pôv. gr. macrocarpus )
makrokotyledón   (pôv. lat. )
makroméry   (pôv. gr. )
makroplast   (pôv. gr. )
makropór   (syn. cieva – široká )
1 2 3 4 5 >