L

labeliformný   (pôv. lat. )
labiátny   (pôv. lat. )
lacerátny   (pôv. lat. laceratus )
lachrima   (pôv. lat. slza , syn. lachryma, lacryma )
lacinátny   (pôv. lat. lacinatus )
laciniátny   (pôv. lat. laciniatus )
laesura    (pôv. lat. )
lagenostóm    (pôv. lat. )
lakrymiformný   (pôv. lat. )
lakúna    (pôv. lat. lacuna , syn. okienko, medzera )
lalok   
lamela   (pôv. lat. )
lamela – stredná   (syn. medzibunková hmota )
1 2 3 4 5 >