I

anneau initial   (pôv. fr. , syn. niekdy z angl. iniciačný prstenec )
bulbuli trasi   (pôv. lat. )
méristéme d´attente   (pôv. fr. , syn. niekedy z angl. čakajúci meristém )
idioblast   (pôv. gr. )
idiogamia   (pôv. gr. )
ikozaéder /ikozaedrický   (pôv. gr. )
ikozandria /ikozandrický   (pôv. gr. )
imbrikátny   (pôv. lat. )
imerzný /orgán   (pôv. lat. )
imparipinátny   (pôv. lat. , op. paripinátny )
imperforátny   (pôv. lat. , autor Crozier )
1 2 3 4 5 >