H

hadróm   (pôv. gr. hadrom )
hálka   
hapaxantná rastlina   (syn. monokarpická rastlina )
haplochlamydeický /kvet   (pôv. gr. , syn. homochlamydeický kvet, monochlamydeický )
haplocymoid   (pôv. lat. )
haplodioecický /haplodioecická rastlina    (syn. haplodiecický )
haploidný   (pôv. gr. , syn. haploidia )
haplomeristéla   (syn. perforovaná diktyostéla )
haplomonoecický /haplomonoecická rastlina    (syn. haplomonecický )
1 2 3 4 5 >