D

damara   (pôv. malaj. , syn. dammara )
dasy-   (pôv. gr. )
dasykarpný   (pôv. gr. )
dediferenciácia   (pôv. lat. , syn. meristemizácia, remeristemizácia )
dedublácia   (syn. zmnoženie )
deflexia /deflexný orgán   (pôv. lat. )
dehiscencia   (pôv. lat. )
dehiscentný   (pôv. lat. , op. indehiscentný )
dekagýnia /dekagynický   (pôv. gr. )
dekandria /dekandrický   (pôv. gr. )
dekumbentný   (pôv. lat. )
dekurentný   (pôv. lat. )
1 2 3 4 5 >