A

abundiflórny   (pôv. lat. , syn. mnohokvetý )
acerózny   (pôv. lat. )
acetabulárny   (pôv. lat. )
achromatické vretienko    (syn. deliace vretienko )
achromatín   (pôv. gr. )
acidofilný   (syn. oxifilný )
acikula   (pôv. lat. acicula )
acikulátny/acikulárny    (pôv. lat. aciculatus = ihlicovitý , syn. acerózny )
acinus   (pôv. lat. , syn. plôdik )
ad-   (pôv. lat. )
adaptácia   (pôv. lat. )
adaxiálny   (pôv. lat. , syn. brušný , op. abaxiálny )
adelfia   (pôv. gr. adelphia )
< 1 2 3 4 5 6 >