Všeobecná imunológia

 
           
           
 

Monika Martiniaková, Radoslav Omelka, Mária Bauerová

 
     
 

Alexander V. Sirotkin

 
           
 

Obsah

PREDHOVOR

1. ZÁKLADNÉ POJMY, FUNKCIE, KOMPONENTY A FYLOGENÉZA IMUNITNÉHO SYSTÉMU

2. MORFOLÓGIA IMUNITNÉHO SYSTÉMU

3. NEŠPECIFICKÁ IMUNITA A JEJ MECHANIZMY

4. Imunoglobulíny

5. Antigénové systémy, Hlavný histokompatibilný komplex (MHC)

6. špecifická imunitná odpoveď

7. Antiinfekčná imunita

8. Protinádorová imunita

9. TRANSPLANTÁCIE

10. IMUNOPATOLOGICKÉ REAKCIE

11. AUTOIMUNITNÉ stavy

12. imunodeficiencie

13. Možnosti terapeutických zásahov do imunitného systému

14. Imunita rastlín

15. IMUNOLOGICKÉ   METÓDY  A   ICH   VYUŽITIE

POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

 
           
 

Učebný text je vo formáte .pdf a je čitateľný pomocou programu Acrobat Reader. V prípade, že uvedený program nemáte v počítači nainštalovaný, nainštalujte si ho tu:

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

 
           
  Typ publikácie: vysokoškolské učebné texty  
       
 

Recenzenti:

prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.

doc. MVDr. Peter Massányi, PhD.

 
       
  Schválil:

Vedenie FPV UKF v Nitre dňa 24. 9. 2004

 
       
  Vydal: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2004  
       
  Edícia prírodovedec č. 142  
           
   

   
   

ISBN 80-8050-740-6

   
           

Nitra 2004