Botanický kalendár KBG
© Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre, 2010

< predchádzajúci obrázok
eriobotrya_2
ďalší obrázok >

011_eriobotrya_2.jpg

Foto: 29.01.2010 / Z pomerne bohatých súkvetí je zrejmé, že nemalé množstvo kvetov zostalo neoplodnených a zasychajú.