Vitajte

Metódy a technológie, využívané v molekulárnej a bunkovej biológii, genetike alebo biotechnológiách, majú rozhodujúcu úlohu v získavaní nových poznatkov o biologických objektoch na bunkovej a molekulárnej úrovni, tvorbe nových biologických materiálov, vývoji nových diagnostických nástrojov a celkovom rozvoji uvedených biologických odborov.

Dôkladné poznanie uvedených metód a ich aplikácií sa stáva podmienkou moderného výskumníka v oblasti biológie. Virtuálne laboratórium molekulárnej biológie (VLMB) si kladie za cieľ sprístupniť základné poznatky, realizáciu a aplikácie týchto metód v prístupnej forme a vytvoriť tak komplexný študijný materiál pre vzdelávanie v oblasti moderných molekulárno-biologických metód pre študentov UKF v Nitre, ako doplnok k praktickým predmetom a cvičeniam. VLMB postupne dopĺňame a meníme podľa aktuálneho stavu vedeckého poznania.

Autori

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.
RNDr. Vladimíra Mondočková, PhD.
RNDr. Veronika Kováčová, PhD.
Mgr. Jana Blahová
Mgr. Martina Bábiková